K energetické nezávislosti by mohla pomoci komunální energetika

České republice může k energetické nezávislosti a odklonu od dovozu ruských fosilních paliv pomoci mimo jiné komunální energetika. Ukázala to studie expertní skupiny EGÚ Brno, kterou si zadaly Centrum pro dopravu a energetiku, Hnutí Duha a společnost Fank Bold. Potenciál instalované kapacity komunitně spravovaných fotovoltaických elektráren činí podle studie přes čtyři gigawatty (GW), což je téměř dvakrát více než všechny dosavadní fotovoltaické zdroje v ČR, řekli společně zástupci organizací.

Podstatou energetické komunity je, že dosavadní odběratelé energií, jako jsou například domácnosti nebo obce, se sami stávají výrobci a prodejci a energie poté sdílí mezi sebou. Přebytky mohou odprodat do sítě. V případě větru by při plném zapojení obcí mohl stávající výkon vzrůst až desetkrát. Jen z těchto dvou technologií by tak komunitní energetika mohla pokrýt osminu celkové současné spotřeby elektřiny v Česku, uvedly organizace. Rozjezd komunitní energetiky byl dosud v Česku i kvůli chybějící legislativě zabrzděn.

Mezi komunity, které mohou komunitní energetiku využívat, patří například obce či bytové domy. „Prohlubující se energetická krize bohužel jen tak neskončí, a lidé to budou čím dál silněji pociťovat na svých peněženkách. Pro mnoho z nich, především pro vlastníky domů a bytů, může zapojení do komunitních energetických projektů s důrazem na obnovitelné zdroje představovat účinnou kompenzaci těchto nákladů,“ uvedl spolupracovník Centra pro dopravu a energetiku Tomáš Jungwirth.

Pro rozvoj komunitní energetiky budou klíčové systémové změny, které je třeba prosadit co nejdříve. Jde například o nový energetický zákon a další právní předpisy, ale také o dotace – z evropských fondů budou pro komunitní energetiku k dispozici desítky miliard korun.

„Česko zaspalo a záměrně si nechalo v rámci rozvoje obnovitelných zdrojů energie ujet vlak. V případě komunitní energetiky však stále můžeme Západ dohnat. Poptávka ze strany obcí je značná a roste. Iniciativy se chápou i jednotlivci, spolky či místní akční skupiny. Aby bylo možné naplno využít domácí potenciál, je třeba odstranit legislativní překážky,“ uvedl energetický expert Hnutí Duha Tomáš Jagoš.

V Česku je nyní podle dat organizací 160 obcí, které mají vlastní obnovitelní zdroj energie (OZE). Z toho 130 obcí má obnovitelný zdroj pro elektřinu, 116 z nich má fotovoltaickou elektrárnu. První projekty podobné komunitní energetice v Česku již vznikají, organizace uvádějí například Brno, které provozuje autobusy na BioCNG, obec Mikolajice na Opavsku spaluje biomasu a má vlastní fotovoltaickou elektrárnu.

Například v Praze vzniká Pražské společenství obnovitelné energie, organizace má za cíl podporovat a rozvíjet komunitní energetiku na území hlavního města. V Praze se budou postupně budovat především fotovoltaické elektrárny, jimi vyráběná energie bude přednostně využívána při krytí energetických potřeb městských budov i pražských domácností.

-čtk-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *