Moderátor:
Ing. Jarmila Šťastná

Návrh nového zákona o odpadech

Ing. Jaromír Manhart